Daniel Read Glos

//

Dosažené stupně

1985 - trénuji Judo v TJ Slezan Opava
1988 - trénuji Kung Fu Wing Chun
1993 - trénuji Jiu Jitsu
1995 - trénuji Seitedo Karate Opava
1996 - 2007 - absolvuji mnoho seminářů pod vedením zahraničních mistrů nejrůznějších bojových stylů.
1999 - 2008 - působím jako dětský trenér u SKP Seitedo Karate.
2006 - dosahuji mistrovského stupně 1. DAN u senseie Radka Čecha v Seitedo a absolvuji svůj první seminář Krav Maga.
2009 - získávám oficiální certifikaci „Cvičitel sebeobrany II. třídy“.
2010 - otevírám vlastní tělocvičnu, spolupracuji s Ostravským oddílem Krav Maga Moryl Team. Každý měsíc jezdím na školení do Polska k hlavnímu instruktorovi Jacku Morylovi. Zanedlouho získávám licenci instruktora Krav Maga.
2011 - otevírám kurzy sebeobrany pro děti a ženy v Opavě.
2012 - dosahuji technický stupeň P-5 v Krav Maga, úspěšně skládám mistrovský stupeň 2. DAN u zakladatele stylu Seitedo Karate v ČR Františka Mikulince. Skládám zkoušky na 3. KYU v Jiu Jitsu.
2014 - dosahuji mistrovský stupeň 3.DAN u zakladatele stylu Seitedo Karate v ČR Františka Mikulince.
2015 - dosahuji technického stupně G-1 v Krav Maga Moryl Team.
2015 - začínám se zajímat o vitalní body Kyusho jitsu.
2018 - dosahuji technického stupně 1-DAN v Krav Maga Seal.

- Certifikovaný instruktor KM Seal Systém.


Členy našeho instruktorského týmu Krav Maga Seal Opava jsou pouze kvalitní a zkušení instruktoři s bohatými osobními zkušenostmi z mnoha bojových stylů a mnoha různých forem sebeobranných systémů.

Jejich životní zkušenosti se neomezují pouze na teoretické znalosti, postupy a návody, ale jsou mnohokrát prověřeny i v reálných ostrých situacích. Působí totiž jak v řadách policie, tak ve společnostech zabývajících se osobní ochranou V.I.P. osobností, v pořadatelských službách, zajišťujících bezpečnost a pořádek na sportovních i kulturních akcích apod. V neposlední řadě pro Vás mají spoustu praktických rad díky svým četným celoživotním zkušenostem, nasbíraným takzvaně rovnou "z ulice". Díky trenérským seminářům jsou pak schopni své získané zkušenosti předávat i vám - případným zájemcům a budoucím absolventům našich kurzů sebeobrany Krav Maga.