Krav Maga

Historie Krav Maga

Imi Lichtenfeld

Za zakladatele bojového umění Krav Maga je považován Čechoslovák Imi Lichtenfeld, který své mládí prožil ve třicátých letech na Slovensku v Bratislavě. 
Vzhledem k tomu, že Imi Lichtenfeld byl židovského původu a antisemitské nálady v oné předválečné době dosahovaly svého vrcholu, rozhodl se začít pracovat na sebeobranném bojovém systému s použitím nejúčinějších technik ze všech jemu známých bojových stylů. 
Když pak po konci války začal Imi Lichtenfeld pracovat pro izraelskou armádu, uvedl právě tam do života svůj účinný bojový systém a začal jej vyučovat pod známým názvem -  Krav Maga.


Krav Maga Moryl Team znak

Bojové umění historicky prověřené v boji

Bojové umění izraelské armády s názvem Krav Maga je v současnosti považováno za jeden z nejúčinnějších systémů sebeobrany na světě. Jeho hlavní myšlenkou je v kritické situaci ubránit se jako slabší proti početní nebo kvalitativní přesile. Technika boje Krav Maga, tedy boje zblízka, získala od expertů veliké uznání pro svou jednoduchost a praktické využití. Je ze své povahy sebeobranou proti agresorovi, využívá přirozené reflexy, ale dává též návod, jak účinně k obraně použít jakýkoli předmět.

Krav Maga je dnes používána celosvětově i mimo Izraelské ozbrojené síly. Její základy cvičí speciální jednotky SWAT, GIGN, FBI, DEA, CSI a mnoho dalších. Krav Maga nemá žádná pravidla. Ani na ulici totiž žádná nejsou. Je povoleno naprosto všechno, co Vám dokáže zachránit život nebo zdraví a pomůže přemoci jednoho i více protivníků. Kop do slabin? Prsty do očí? Kousnutí do krku? Žádný problém! Cokoli co dokáže odvrátit útok agresora, je povoleno.

Krav Maga není koncipována pro žádný dlouhý boj. Její filozofie obrany vychází z nutnosti rychlého spacifikování útočníka a ústupu (třeba i úprku). Není třeba učit se žádné komplikované techniky. Pokud se třeba i 50 kg dívce podaří správně zasáhnout muže do slabin, bude mít dostatek času na to zmizet z jeho dosahu. Pokud mu ještě jako „bonus“ přidá „jednu na cestu“ kolenem do obličeje v okamžiku, kdy se v bolestivém reflexu po úderu do slabin skloní - ještě lépe! To vše samozřejmě s přihlédnutím k platným zákonům ČR, resp. k části zákona, který definuje pojem přiměřená obrana.

Na ulici nejsou pravidla! Nejsou přítomni rozhodčí aby odpískali K.O. a přerušili zápas, nikdo se Vás nebude ptát, jestli chcete k zápasu nastoupit, nebo jestli jste stejná váhová kategorie. Na takovou situaci není špatné se připravit, a nejefektivnější cestou být nachystán je jednoduše Krav Maga.

Systém technických stupňů Krav Maga 


Technické stupně jsou v bojovém umění Krav Maga strukturovány celkem do 18-ti úrovní: Nejdříve to je 5 úrovní "Practitioner" (P1-P5), dále pak 5 úrovní "Graduate" (G1-G5) a nakonec 5 úrovní "Expert" (E1-E5). Každý stupeň a každá z těchto 15-ti úrovní má své specifické nároky na toho, kdo se jich pokouší dosáhnout.

Kromě toho existují ještě 3 úrovně "Master" (M1-M3). Imi Lichtenfeld uděloval nejvýše stupeň Master 3/Expert 8). S těmito úrovněmi jsou však již spojeny velice specifické požadavky.

Krav Maga výcvik