Petr Kostera

//

Dosažené stupně

Působím jako asistent instruktora opavského Krav Maga Moryl Teamu Daniela Glose.

2000-2001 - absolvuji základní vojenskou službu, v rámci které se účastním intenzivního výcviku ve vojenském bojovém umění Musado.
2002-2004 - trénuji bojové umění Aikido po dobu dvou let.
2005-2012 - sedm let působím pravidelně jako bodyguard a ochranka na českých diskotékách, zábavách a dalších akcích.
2012 - začínám trénovat izraelské bojové umění Krav Maga pod vedením Daniela Glose.
2013 - dosahuji po roce intenzivního tréninku a přípravy stupeň P-2 v Krav Maga.
2014 - věnuji se aktivně také bojovému umění Brazilian Jiu Jitsu.
2014 - dosahuji výkonnostního stupně P-3 v Krav Maga.
2015 - úspěšně absolvuji zkoušky a dosahuji výkonnostního stupně P-4 v Krav Maga.
2012-2015 - po celé čtyři roky se spolu s Danielem Glosem a Liborem Kudělou i Jiřím Gorčicou zúčastňuji mnoha seminářů pod vedením zahraničních elit bojového umění a zdokonaluji se dále ve svých schopnostech.


Členy našeho instruktorského týmu Krav Maga Seal Opava jsou pouze kvalitní a zkušení instruktoři s bohatými osobními zkušenostmi z mnoha bojových stylů a mnoha různých forem sebeobranných systémů.

Jejich životní zkušenosti se neomezují pouze na teoretické znalosti, postupy a návody, ale jsou mnohokrát prověřeny i v reálných ostrých situacích. Působí totiž jak v řadách policie, tak ve společnostech zabývajících se osobní ochranou V.I.P. osobností, v pořadatelských službách, zajišťujících bezpečnost a pořádek na sportovních i kulturních akcích apod. V neposlední řadě pro Vás mají spoustu praktických rad díky svým četným celoživotním zkušenostem, nasbíraným takzvaně rovnou "z ulice". Díky trenérským seminářům jsou pak schopni své získané zkušenosti předávat i vám - případným zájemcům a budoucím absolventům našich kurzů sebeobrany Krav Maga.