//

Takticko - strategický kurz sebeobrany pro ŽENY a DÍVKY. .

26.září.2018| Přidal Šimon Fryčka

Takticko - strategický kurz sebeobrany pro ŽENY a DÍVKY.


Takticko - strategický kurz sebeobrany pro ŽENY a DÍVKY.
Máte špatné zkušenosti s obtěžováním?
Bojíte se chodit domů sama?
Chcete řešit konflikty dříve, než nastanou?
Přihlaste se do našeho kurzu
sebeobrany pro ženy!

Uvítáme všechny ženy a dívky, které chtějí něco udělat pro sebe, svůj vlastní pocit bezpečí či své zdraví.
Hlavním posláním kurzu není naučit se fyzicky ubránit, nebo zlikvidovat protivníka. To za tak krátkou dobu ani nelze. Záměrem našeho kurzu je naučit vás něco, co se dá používat do konce života, a co můžeme nazvat sebeochranným myšlením. Jde o to, jak identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi tak, abyste se mohli nebezpečí vyhnout. I když se to nepodaří, je takto uvažující žena na situaci lépe připravena a má mnohem více času reagovat, ať už sebeobrannými dovednostmi, nebo jinými prostředky.

KURZY vedeme od roku 2010. Strategie byla vyvinuta na základě osobních zkušeností žen, které prošly našimi kurzy, a studia různých bojových systémů. Převážně KRAV MAGA, SEITEDO KARATE, KYUSHO JITSU. V kurzů sebeobrany nabízíme propojení teorie s praxí. Seznámíte se jak se sebeochranným myšlením, tak s jednoduchými funkčními základy praktické sebeobrany.

Cíle kurzu
Rozpoznat nebezpečné situace, místa, lidi.
Vyhnout se potenciálnímu nebezpečí.
Naučit se myslet strategicky.
Odhadnout situaci.
Reagovat v případě blížícího se nebezpečí.
Seznámit se s právními aspekty sebeobrany – nutná obrana a krajní nouze.
Vyzkoušet si základy sebeobrany a sebeochrany.
Otestovat své reakce v modelových situacích. Zkusit využít získané poznatky a dovednosti v terénu.

Kurz je zaměřen na běžné každodenní situace, jako je cestování hromadnou dopravou, nebo vozem, jízda vlakem, pobyt v kavárně či baru, pobyt na chatě a v neposlední řadě i normální pohyb po ulicích. Součástí kurzu jsou základy sebeobrany, jakož i drobná pohy-bová průprava pod vedením zkušených instruktorů.

Sebeobrana je určena pro ženy a dívky od 12 let,
Tréninky: Pa: 17.30 - 19.00 h.
CENA: 8 lekci/800 Kč v ceně certifikát.
Zahájení kurzu při naplnění minimum 6 dívek.
Místo: Centrum Bojových umění, Olomoucká 101,vedle baru Pataja.
Po domluvě lze kurz uskutečnit i v KRNOVĚ a BRUNTÁLE.

"JE LEPŠÍ UMĚT A NEPOTŘEBOVAT, NEŽ NEUMĚT A POTŘEBOVAT

Zpět